Máy tính chơi game i5-3570 Ram 8GB Card GTX 1050 2GB

  • Review Count: 1
  • Rating: 4
  • ViewCount: 87
  • 5,934,000đ 6,966,000đ
Tags:

Máy tính & Laptop,Máy Tính Bàn,Thùng Máy CPU,Máy tính & Laptop,Máy Tính Bàn,Thùng Máy CPU